Eolas

Is as an Spidéal, Co. na Gaillimhe í Fiona. Tógadh í cois na farraige, áit a bhfuil clú agus cáil air de bharr na timpeallachta álainn atá le feiceáil ann. D’fhág Fiona an Spidéal chun dul chun cinn sna mínealaíona. D'fhreastail sí ar an scoil ealaíne sa choláiste i Luimneach, (Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh), GMIT, Coláiste Crawford, Ollscoil Uladh agus an Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha i mBaile Átha Cliath. Is í an timpeallacht a spreagann Fiona lena gcuid píosaí ealaíne. Tá éagsúlacht san obair le luí na gréine, fiadhúlra, radharc tíre agus suíomhanna oidhreachta san áireamh. Míle fáilte dul i dteagmháil le Fiona chun tuilleadh eolais a fháil maidir lena cuid oibre. Tá idir bunphéintéireachtaí agus priontaí ar fáil. Tá sí lánsásta coimisiún a dhéanamh freisin más rud é go bhfuil rud difriúil ag teastáil uait.

About

Fiona Concannon, grew up in Spiddal, Co. Galway on the West coast of Ireland - an area renowned for its outstanding natural beauty. Fiona left her much loved Spiddal to finesse her craft and studied Fine Art Painting, at a variety of institutions, including the Limerick School of Art and Design, GMIT, Crawford College of Art and Design, The University of Ulster and The National College of Art and Design. Fiona is inspired by her natural surroundings and has painted a range of landscapes, sunsets, wildlife and heritage sites. Please feel free to contact Fiona if you should require more information about her original paintings, of Limited Edition Prints, or if you are interested in a commissioned piece.